info : +421 43 4901251 . . . . mail: predaj@legalsoft.sk

zvoľte si menu:

CZK EUR HUF PLN

KARNEVAL

ŠIKOVNÉ DETI

CUDZÍ JAZYK

VZDELÁVACIE HRY

POČÍTAM

CVIČÍM

KARNEVAL

ŠIKOVNÉ DETI

CUDZÍ JAZYK

VZDELÁVACIE HRY

POČÍTAM

CVIČÍMJANUÁR - FEBRUÁR

aktuálna ponuka


ZDRAVIE A VÝŽIVA

učebné pomôcky k téme zdravie a zdravá výživa >

ZVIERATKÁ

motivačné obrázky na rozvoj slovnej zásoby >

PRÍRODA

environmentálna výchova detí >

VYŠÍVANIE A PREVLIEKANIE

skvelé hry na rozvoj jemnej motoriky >

POHYBOVÉ HRY

výber športových pomôcok pre deti >

NA NÁKUPE

pomôcky na poznávanie hodnoty peňazí >