info : +421 43 4901251 . . . . mail: predaj@legalsoft.sk

zvoľte si menu:

CZK EUR HUF PLN

KREATÍVNA DIELŇA

1. ROČNÍK

2. ROČNÍK

3. ROČNÍK

4. ROČNÍK

VÝHODNÝ NÁKUP

KREATÍVNA DIELŇA

1. ROČNÍK

2. ROČNÍK

3. ROČNÍK

4. ROČNÍK

VÝHODNÝ NÁKUPJÚN - JÚL

aktuálna ponuka


POZNÁVAM SVOJE TELO

praktické anatomické a magnetické modely >

ANGLIČTINA HROU

obrázkové pomôcky a dominá na rozvoj slovnej zásoby >

ZLOMKY A GEOMETRIA

demonštračné a žiacke pomôcky >

TVORIVÉ ROZPRÁVANIE

pomôcky na rozvoj verbálnych zručností >

BUĎME FIT!

výber športových pomôcok na pohybovú činnosť >

VYBAVENIE TRIEDY

praktické stojany, sušiče, tabule, panely >