info : +421 43 4901251 . . . . mail: predaj@legalsoft.sk

zvoľte si menu:

CZK EUR HUF PLN

KREATÍVNA DIELŇA

1. ROČNÍK

2. ROČNÍK

3. ROČNÍK

4. ROČNÍK

VÝHODNÝ NÁKUP

Pomôcky pre deti na meranie, váženie, pozorovanie a porovnávanie

Didaktické pomôcky na aktívnu pozorovaciu a výskumnú prácu žiakov. Nájdete tu pomôcky na meranie hmotnosti a porovnávanie hmotnosti predmetov ( školské rovnoramenné váhy, závažia, silomery na meranie ), meranie a porovnávanie objemu ( odmerné valce, odmerky ), meranie teploty, magnetickej sily, spoznávanie elektrického obvodu, jednoduchých strojov ( kladka, ozubené kolesá ) a kolobehu vody ( kolobeh vody, filtrácia vody), detské mikroskopy a rôzne lupy pre deti na pozorovanie a ďalšie praktické školské pomôcky vhodné na hodinu prírodovedy.

  1. 1
  2. 2
  1. 1
  2. 2
CHD

Produkty označené logom CHD sú výrobkami chránenej dielne a je možné ich uplatniť ako náhradné plnenie v plnej výške.