info : +421 43 4901251 . . . . mail: predaj@legalsoft.sk

zvoľte si menu:

CZK EUR HUF PLN

VIANOČNÉ INŠPIRÁCIE

VÝBER POMÔCOK PRE MŠ

VÝBER POMÔCOK PRE ZŠ

NOVINKY CHD

INTERAKTÍVNE TABULE

PODMIENKY (r. 2018)

Hodiny na učenie času

Pochopenie hodín znamená pre deti lepšiu orientáciu v čase počas bežného dňa. Naučiť však deti hodiny vôbec nie je jednoduché.
Pomocou farebného prehľadného ciferníka hodín na učenie im názorne môžete ukázať rozdiel medzi veľkou a malou ručičkou. Kým veľká ručička na hodinách musí obísť celý ciferník a ukáže nám pritom základné časové pojmy: štvrť, pol, trištvrte a celá, malá ručička si prejde len z jedného čísla na druhé.
Koľko však trvá ten čas a kedy je tých 8 hodín? Pri poznávaní hodín a určovaní času môžete využiť aj názorné obrázkové karty s bežnými činnosťami vykonávanými počas dňa. Priradením obrázkových kariet k jednotlivým hodinám si deti jednoduchšie zapamätajú a rozlíšia rôzne časti dňa. Dobrou učebnou pomôckou sú aj presýpacie hodiny, ktoré viditeľným spôsobom merajú čas.
CHD

Produkty označené logom CHD sú výrobkami chránenej dielne a je možné ich uplatniť ako náhradné plnenie v plnej výške.