info : +421 43 4901251 . . . . mail: predaj@legalsoft.sk

zvoľte si menu:

CZK EUR HUF PLN

KREATÍVNA DIELŇA

1. ROČNÍK

2. ROČNÍK

3. ROČNÍK

4. ROČNÍK

VÝHODNÝ NÁKUPVýhodný nákup učebných pomôcok z chránenej dielne

 • Získajte nákupom učebných pomôcok náhradné plnenie v hodnote 1 151 Eur a nemusíte platiť povinný odvod 1295 Eur za nezamestnávanie osôb so ZP.
  Pomôcky tak máte úplne zadarmo a ešte ušetríte 144,- Eur navyše.

 

Podľa §63 ods.1 písm. d) Zákona o službách zamestnanosti č. 5/2004 Z.z. musí každý zamestnávateľ (aj obec alebo škola) s počtom zamestnancov 20 a viac zamestnávať primeraný počet osôb so zdravotným postihnutím (OZP).

Ak tak z rôznych príčin neurobí, musí nasledujúci rok zaplatiť penále vo výške 0,9 násobku celkovej ceny práce z priemernej mzdy za predchádzajúci rok za každého nenaplneného zamestnanca so ZP.

Podľa §64 toho istého zákona si však môže zamestnávateľ splniť svoju povinnosť aj nákupom tovaru a to:

 • výrobkov zhotovených chránenou dielňou
  Zamestnávateľ si môže započítať 100% ceny odobraného tovaru vrátane DPH (neplatca) resp. bez DPH (platca).
 • tovaru, ktorý chránená dielňa nezhotovila, ale realizuje činnosti spojené s jeho nákupom a predajom
  Zamestnávateľ si môže započítať 10% z ceny tovaru bez DPH.

Naša firma má registrovanú chránenú dielňu, kde zamestnávame spolu 3 invalidných občanov, preto Vám môžeme vydať spolu s faktúrou aj potvrdenie o realizácii zákazky v chránenej dielni.

Takto realizovanou zákazkou sa môžete vyhnúť plateniu odvodu za nezamestnávanie OZP v marci nasledujúceho roku. Získate tak  pomôcky úplne zadarmo a navyše ušetríte 133,- Eur ( o toľko je penále vyššie ako náhradné plnenie)

Svojou zákazkou nám tiež umožníte naďalej vytvárať a udržiavať miesta pre zamestnávanie pracovníkov so zdravotným postihnutím.

Ak chcete získať prehľad, ktoré výrobky sa vyrábajú v našej chránenej dielni, kliknite na príslušný odkaz na úvodnej stránke.

V prípade nejasností ohľadom sortimentu výrobkov, vyrábaných v chránenej dielni alebo podmienok realizácie náhradného plnenia povinného podielu pracovníkov so zníženou pracovnou schopnosťou Vám radi zodpovieme Vaše otázky telefonicky alebo prostredníctvom mailu.

 Základná charakteristika aktuálne platného znenia zákona:

(údaje o penále/plnení sú platné za rok 2020,  t.j. penále platené do 31.3.2021)

 • penále za nesplnenie povinnosti je 1 295,- Eur / zamestnanca    (0,9 * celková cena práce z priem. mzdy za predchádzajúci rok)
 • na započítanie 1 občana je potrebné náhradné plnenie v chránenej dielni vo výške 1 151,- Eur (0,8 * CCPzPM)
 • do sumy náhradného plnenia pri tovaroch zhotovených v CHD sa započítava celková cena vrátane DPH (pre neplatcov DPH, teda aj školy)
 • do sumy náhradného plnenia pri tovaroch, pri ktorých CHD realizuje činnosti spojené s ich nákupom a predajom, sa započítava 10% z ceny bez DPH
 • spôsoby splnenia si povinnosti je možné navzájom kombinovať
  (napr. ak máte zamestnávať 3 občanov so ZP – jedného môžete zamestnávať, jedného si splníte náhradným plnením a za jedného občana zaplatíte penále)
 • náhradné plnenia je možné kombinovať z viacerých zákaziek od jednej alebo viacerých chránených dielní
 • každá možnosť plnenia sa však pravdepodobne bude posudzovať, vypočítavať a zaokrúhľovať samostatne
  (nie možné realizovať náhradné plnenie vo výške 200 Eur a doplatiť zvyšok formou nižšieho penále)
 • zákazky pre nákup výrobkov a služieb v rámci náhradného plnenia musia byt realizované do 31.12.2020, platbu za zákazku je však možné uskutočniť aj v roku 2021.
  Takto je možné objednať a získať pomôcky na konci tohto roku, ale zaplatiť ich až v roku 2021 z peňazí, ktoré by ste inak museli odviesť za penále !A čo s tým ?

V našej ponuke nájdete mnoho výrobkov, ktoré vyrobili naši zamestnanci so zdravotným postihnutím, ktoré môžete využiť ako náhradné plnenie.
Tieto produkty nájdete v samostatnej kategórii hlavného menu s názvom Chránená dielňa. Navyše všetky takéto produkty sú označené nálepkou s označením CHD.